НОВИНИ

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност​“

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност​“

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0262-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност​Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на...