"Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

научете повече за нас

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0262-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност​

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност​
Чрез реализацията на проекта се очаква ПОЛИПЛАСТ ПМ ООД да подобри енергийната ефективност, с което да се подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност.​

В проекта са заложени разходи за енергийно ефективни изолационни системи в сгради, а именно: топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени и подове към външен въздух, с които ще се изолират стените на производственото помещение и ще се повиши енергийната ефективност. ​

Бенефициент: ПОЛИПЛАСТ ПМ ООД​

Oбща стойност: 186 208 лв., от които 93 104 лв. европейско и 93 104 лв. собствено съфинансиране.​
Начало: 21.09.2022 г.​
Край: 21.07.2023 г. ​